ร่วมงานกับเรา

 • ตำแหน่ง
  Pre-Sales Application Support
  สถาณที่ทำงาน
  42/1 พระราม9 ซอย43 ถนนสารี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  คุณสมบัติ
  • เพศ ชาย/หญิง
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ด้าน Mobile Computer, Software development (programming) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ตำแหน่ง
  Sales Exclusive
  สถาณที่ทำงาน
  42/1 พระราม9 ซอย43 ถนนสารี4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  คุณสมบัติ
  • เพศชาย / หญิง
  • อายุ 20 ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ สาขา อิเล็กทรอนิกส์,ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น, มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี
  • หากมีประสบการณ์จากสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีรถยนต์ส่วนตัว