สัมมนาเทคโนโลยี-การศึกษา-การแพทย์

25 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ได้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาทางด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษา

และการแพทย์สาธารณสุข ภายใต้แนวคิด “How To Reform Education System to Accelerate Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้

อัพเดทข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษา และการแพทย์สาธารณสุข