Intelligent Warehouse 2017

11 ตุลาคม 2560

งาน Intelligent Warehouse 2017 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า รวมทั้ง บริษัทแพลนเนท บาร์โค้ด จัดขึ้นที่ IMPACT เมืืองทอง เมื่อวันที่  22-25 สิงหาคม 2560