เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือนั้นมีหลากหลายประเภท ที่ทนทาน ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของผู้ใช้ที่ต้องเคลื่อนที่อยู่เสมอ เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือถูกสร้างขึ้น สำหรับความต้องการ ด้านการดูแลสุขภาพ , สถานที่อันตราย และ การใช้งานกลางแจ้ง เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือมีเทคโนโลยีที่สามารถอ่านหน้าจอกลางแสงจ้าได้ การเก็บข้อมูล ที่หลากหลาย เชื่อมต่อไร้สายที่แม่นยำ , การออกแบบ IP -64 และแบตเตอรี่ยาวนาน และ การเซ็นต์บนหน้าจอ