เครื่องอ่านบาร์โค้ด

สแกนเนอร์บาร์โค้ด (หรือเครื่องอ่านบาร์โค้ด) เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถอ่านบาร์โค้ดและส่งออกข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย แหล่งกำเนิดแสง เลนส์ และเซนเซอร์วัดแสง นอกจากนี้เครื่องอ่านบาร์โค้ดเกือบทั้งหมดมีวงจรถอดรหัสการวิเคราะห์ ข้อมูลภาพของบาร์โค้ดที่ได้รับจากเซนเซอร์ และส่งเนื้อหาของบาร์โค้ดไปยัง output เครื่องอ่านบาร์โค้ดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่สมบุกสมบัน โดยมีการออกแบบให้ทนทานต่อการใช้งานทั้งในโรงงานอุสาหกรรม สายการผลิต ร้านค้าปลีก ห้องสมุด โกดัง ระบบการจัดส่งสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การตรวจสอบชิ้นส่วนที่รับเข้า และการบริการลูกค้าที่หลากหลายสำหรับผลิตภัณฑ์นี้

ปัจจุบันเครื่องอ่านบาร์โค้ดมีมากมายหลากหลายรุ่น และมีคุณสมบัติฟังก์ชั่นการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งความสามารถที่โดดเด่นคือสามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ แม้เป็นบาร์โค้ดที่ยากต่อการอ่าน นอกจากนี้เครื่องอ่านบาร์โค้ดยังสามารถเชื่อมต่อผ่านระบบการสื่อสารแบบอินเทอร์เน็ตเข้ากับโปรโตคอลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในอุปกรณ์อัติโนมัติของโรงงาน และเครื่องอ่านบาร์โค้ดเหล่านี้ยังมีโมดูลการสื่อสารที่แลกเปลี่ยนกันได้ โดยยอมให้เครื่องอ่านบาร์โค้ดสามารถกำหนดการตั้งค่าเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดที่ลูกค้าต้องการ ทั้งนี้เครื่องอ่านบาร์โค้ดมีทั้งรุ่นที่เป็นแบบมีสายและแบบไร้สาย แบบตั้งโต๊ะ แบบฝังเคาเตอร์