11/04/2560: กิจกรรมวันสงกรานต์

11 เมษายน 2560

         

           

                              

กลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลวันสงกานต์  เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้เข้าร่วมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้บริหาร ณ แพลนเนท ฮอล ชั้น 4 อาคารแพลนเนท สำนักงานกรุงเทพกีฑาพร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับพนักงาน ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 256