10/05/2560:ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วิสาขบูชา

15 พฤษภาคม 2560

         

 

ภาพบรรยากาศของกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ณ ร่มอารามธรรมสถาน ศูนย์อบรมวิปัสสนากรรมฐาน จ.ปทุมธานี  เวลา 08.15 – 12.00 น. นำโดย ดร.สมชัย รักวิจิตร ประธานกรรมบริหารสูงสุดบริษัทในฯ เครือแพลนเนท กรุ๊ป และคุณประวิตร์ คุณสุพรรณี เลิศวิชัยวรวิชย์ เป็นกรรมการฝ่ายฆราวาส และพนักงานบริษัทในเครือฯ แพลนเนทกรุ๊ป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสืบสานความเป็นพุทธศาสนิกชน โดยยอดทำบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ รวม 348,343 บาทถ้วน