มอบทุนการศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริหาร คุณอนงค์ รักวิจิตร

21 พฤษภาคม 2561

ในวันคล้ายวันเกิดท่านประธานกรรมการบริหาร คุณอนงค์ รักวิจิตร 
ทางกลุ่มบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด และผู้บริหาร ได้มาร่วมมอบทุนการศึกษาให้น้องๆนักเรียนโรงเรียนเทพลีลา ที่เป็นเด็กดี มีพฤติกรรมดี เรียนดี แต่ยากจน จำนวน 65 ทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 390,000 บาท เพื่อให้น้องๆได้มีกำลังใจ และเติบใหญ่เป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป