เชิญลูกค้า เยี่ยมชมงาน FoodPack Asia 2019

13 กุมภาพันธ์ 2562

ขอเรียนเชิญลูกค้า เยี่ยมชมงาน FoodPack Asia 2019 
พบกับบูธของเรา Planet T&S ร่วมกับ สถาบันไทย-เยอรมัน(TGI) 

ภายใต้ ROBOTICS Pavilion  เเละพบกับระบบ Safety Solution แบบครบวงจร

รองรับเทคโนโลยี 4.0 ได้ที่  Hall 104 ROBOTICS Pavilion ณ ไบเทค บางนา 

วันที่13-16 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

 “New Evolution for Successful Future Food and Beverage Industries” หรือ

“วิวัฒนาการใหม่สู่ ความสำเร็จสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแห่งอนาคต ”