กล้องวัดอุณหภูมิ+เครื่องสแกนใบหน้า วัดอุณหภูมิไปพร้อมๆ กับควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) ปฏิเสธการเข้าอาคารเมื่อพบอุณภูมิสูงกว่ากำหนด ตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัย เหมาะกับการติดตั้งบริเวณทางเข้าอาคาร