รถโฟล์คลิฟอัติโนมัติ LGV (Laser Guided Vehicle)/(Automated Stacker/Forklift) แบรนด์ AUTO V ใช้เทคโนโลยี Laser Navigator ในการกำหนดเส้นทาง ทำให้ไม่ต้องใช้แถบแม่เหล็กในการกำหนดเส้นทาง เพื่อขนย้าย/จัดเก็บสินค้า ทดแทนการใช้คนขับด้วย Navigation System ที่แม่นยำและรวดเร็ว จึงช่วยลด Error จากแรงงาน ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิผลในการทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ