หมวดหมู่สินค้า

ตรวจสอบบาร์โค้ดบนหนังสือ

 

ปัญหาการอ่านรหัสบาร์โค้ดบนหนังสือที่ถูกนำมาวางบนสายพานลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมกระดาษและหนังสือพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการจดจำรหัสบาร์โค้ดบนหนังสือ เพื่อบันทึกข้อมูลหนังสือว่ารหัสบาร์โค้ดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และจำนวนหนังสือครบถ้วนหรือไม่

 

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการนำเครื่อง HIKROBOT Barcode reader เข้ามาช่วยอ่านบาร์โค้ดบนหนังสือที่ถูกลำเลียงมาบนสายพานลำเลียง โดยหนังสือมีความขนาดความสูงไม่เท่ากัน ตั้งแต่ 50 MM – 500 MM

 

โซลูชั่น:

มีระบบอ่านบาร์โค้ดชิ้นงานได้ทุกขนาดที่วิ่งผ่านบนสายพานลำเลียง ถึงแม้ว่าจะมีขนาดความสูง หรือความหนาของเล่มหนังสือต่างกัน

Our Solutions