หมวดหมู่สินค้า

 

การปฏิบัติงานบนหลังคา หรือพื้นที่สูง สำหรับภาคอุตสาหกรรมผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคนั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบการทำงานบนพื้นที่สูงอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง Roof Lifeline เป็นระบบช่วยชีวิตสำหรับการปฏิบัติงานบนหลังคา หรือพื้นที่สูง เช่น งานซ่อมบำรุงหลังคา, งานทำความสะอาดรางระบายน้ำ,งานทำความสะอาดแผงโซล่าร์, งานติดตั้งสายล่อฟ้า เป็นต้น โดยจะมีหน้าที่กำหนดเส้นทางการเดินของผู้ปฏิบัติงานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อป้องกันการตกจากพื้นที่สูง

 

 

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการติดตั้งระบบช่วยชีวิต Horizontal Lifeline (HLL) Roof Lifeline DBI Sala เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานบนพื้นที่สูง หรือพื้นที่บนหลังคาได้อย่างปลอดภัย

 

โซลูชั่น:

ระบบช่วยชีวิต Roof Lifeline เมื่อติดตั้งแล้วตลอดการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน ไม่จำเป็นที่จะต้องปลดตะขอแล้วเกี่ยวใหม่ สามารถเดินปฏิบัติงานได้ตลอดระยะทางที่กำหนด ช่วยทำให้ทำงานได้สะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

 

Post Views: 7