หมวดหมู่สินค้า

นำรถ LGV มาต่อพ่วงเข้ากับ trolley เพื่อขนส่งชิ้นงานไปยังกระบวนการผลิต

 Laser Guidance Vehicle (LGV) รถที่ใช้การขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ ช่วยทำให้กระบวนการทำงานของเรามีความแม่นยำ และรวดเร็วมากขึ้น พร้อมลดการใช้แรงงานคน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดข้อผิดพลาดในการขนส่งได้

 

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการนำรถ Laser Guidance Vehicle (LGV) เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต พร้อมทำให้พนักงานได้พัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติในการขนส่งชิ้นงาน หรือขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ

โซลูชั่น:

  • สามารถวิ่งเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้แบบอัตโนมัติ ทั้งในพื้นที่โล่งแจ้งและภายในอาคาร
  • รองรับระบบ WIFI ทำให้สามารถเชื่อมต่อการทำงานได้รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น
  • ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าและกำหนดให้รถ LGV เลือกจุดจอดบรรทุกชิ้นส่วนงาน หรือขนส่งอุปกรณ์ได้ตามจุดที่ต้องการ

Our Content

Post Views: 47