หมวดหมู่สินค้า

รถ AGV ประกอบใช้งานเองได้ สะดวก รวดเร็ว

รถ AGV แบบลากจูง ผู้ใช้งานสามารถเลือกนำไปประกอบใช้งานเองได้ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกประกอบรูปแบบของรถ AGV ได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการใช้งานมากที่สุด

 

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการชุด AGV Drive Kits เพื่อนำไปประกอบใช้งานในส่วนด้านวิศวกรรมของโรงงาน

 

ซลูชั่น:

  • สามารถเลือกประกอบใช้งานได้ตามความต้องการ เพื่อให้นำไปใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพมากที่สุด
  • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ควบคุม PLC เดิมที่มีอยู่แล้วได้อย่างรวดเร็ว

Our Solutions