หมวดหมู่สินค้า

รถ AGV สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์

 

การขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์จำนวนมาก ๆ ในภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค Consumer Goods Industry) สำหรับฝ่ายผลิตนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ หากเราใช้แรงงานของผู้ปฏิบัติงานมากเกินไป หรือถ้าหากวันไหนมีผู้ปฏิบัติงานลางานก็อาจจะทำให้การขนส่งชิ้นอุปกรณ์เกิดความล่าช้าได้

ดังนั้น การนำรถ AGV หรือ รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (แบบไร้คนขับ) เข้ามาช่วยในการขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ จะช่วยทำให้ประหยัดเวลาในการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีมากยิ่งขึ้น เนื่องจากรถ AGV สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม. โดยสามารถเคลื่อนที่ขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ตามเส้นทางที่กำหนดได้อย่างแม่นยำ และรวดเร็ว ช่วยลดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

 

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการนำ รถ AGV แบบลากจูง (Towing) เข้ามาช่วยบรรทุกและขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ในส่วนของงานฝ่ายตรวจสอบสินค้า ก่อนนำส่งต่อไปยังส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ซลูชั่น:

  • สามารถตั้งค่าและเลือกจุดจอดรถผ่านหน้าจอได้
  • รองรับระบบป้องกันการชน
  • รองรับระบบเรียกใช้งานรถระยะสั้น
  • สามารถขนส่งอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักได้มากสุดถึง 400 กก./รอบ
  • รถ AGV สามารถหยุดรับงานตามจุดที่กำหนดได้

Our Solutions