หมวดหมู่สินค้า

ใช้รถ AGV ขนส่งชิ้นงานไปยัง Line การผลิต

 

รถ AGV สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งนี้พนักงานสามารถกดเรียกรถ AGV ได้ เพื่อให้มาช่วยขนส่งชิ้นงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และยังเชื่อมต่อระบบระหว่าง รถ AGV กับสายพานลำเลียง (Conveyor ) ในกระบวนการผลิตได้

 

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการนำรถ AGV มาใช้ขนส่งชิ้นงานแทนพนักงานที่ต้องเข็นขนส่งชิ้นงานหลายรอบต่อวัน ทำให้งานเกิดการโอเวอร์โหลดเกินไป และยังทำให้พนักงานไม่สามารถทำงานในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้

 

โซลูชั่น:

  • มีระบบเรียกรถ ระบบจัดคิวรถ และระบบป้องกันการชน
  • มีระบบเครือข่ายสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมได้ เช่น Machine และ Conveyor เป็นต้น
  • มีระบบชาร์ตแบตเตอรี่อัตโนมัติ

 

Our Solutions