Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

3D Machine Vision

3D Machine Vision

เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้ในการจับภาพของชิ้นงานหรือสินค้า เพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็น การวัดปริมาตร (แกน X, Y และแกน Z) ของรูปร่าง รูปทรง และตำแหน่ง พร้อมทั้งยังสามารถนำมาตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานที่มีความคมชัดต่ำได้อีกด้วย โดยที่สามารถลดแสงรบกวนจากภายนอกได้แบบอัตโนมัติ ทำให้เราได้ภาพการตรวจสอบชิ้นงานที่ชัดเจน และสามารถเชื่อมต่อเข้ากับเซนเซอร์ได้หลายตัวพร้อม ๆ กัน ขณะทำการตรวจสอบชิ้นงาน นิยมนำมาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานได้หลากหลายอุตสาหกรรมด้วยกัน เช่น กลุ่มยานยนต์ กลุ่มยางรถยนต์ กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

โดยเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ SICK และ Cognex ได้แก่

  • 3D Vision ระบบการตรวจสอบชิ้นงานแบบ 3 มิติ สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้หลากหลายประเภท 
  • Robot Guidance การใช้หุ่นยนต์มาช่วยในการนำทางด้วยระบบ Vision ที่มีความแม่นยำสูง