หมวดหมู่สินค้าหลัก

Access Control

Access Control

ระบบควบคุมการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อป้องกันเหตุร้านที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงด้วยการใช้บัตร, รหัส, ลายนิ้วมือ หรือการสแกนใบหน้า อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือเลือกใช้ร่วมกันเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเราได้เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ HikVision ที่พัฒนาและผลิตสินค้าด้าน Access Control ออกมาหลากหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

  • Facial Recognition Terminal เครื่องสแกนใบหน้าพร้อมวัดอุณหภูมิ
  • Card Reader Terminal เครื่องอ่านบัตรสมาร์การ์ด
  • Fingerprint Reader เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
  • VDO Access Control Terminal เครื่องควบคุมประตู 
  • Swing Barrier เครื่องกั้นทางเข้า-ออกแบบปีกสวิงหรือบานสวิง