หมวดหมู่สินค้า

AGV ขนส่งชิ้นส่วนแผงวงจร PCB

AGV_PCB

AGV รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ อีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยทำให้ขั้นตอนการดำเนิงานของฝ่ายผลิตมีความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยลดภาระการทำงานของพนักงานให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดระยะเวลาการทำงาน และสามารถทำงานได้สำเร็จตามขั้นตอนการทำงาน

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการนำรถ AGV มาช่วยขนส่งชิ้นส่วนแผงวงจร PCB เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของฝ่ายผลิต แทนการใช้พนักงานที่มีข้อจำกัดเรื่องการเข้า-ออกงาน ทำให้เสียเวลาในการทำงาน

ซลูชั่น:

  • มีระบบเลือกจุดจอดผ่านหน้าจอ
  • มีระบบป้องกันการชน
  • มีระบบเรียกรถระยะสั้น

Our Solutions

Electrical and Electronic Industry

ขนส่งชิ้นส่วน Compressor Housing

นำรถ AGV มาช่วยขนส่งอุปกรณ์ไปยังฝ่ายตรวจสอบสินค้า แทนการใช้พนักงาน โดยสามารถเรียกรถ AGV ให้หยุดรับงานตามจุดที่กำหนดเอาไว้ได้

อ่านต่อ »
Post Views: 22