Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

Automation

Automation

คือ ระบบควบคุมอัตโนมัติที่สามารถเริ่มต้นการทำงานได้เอง โดยผ่านการรันโปรแกรมที่วางเอาไว้ เพื่อช่วยควบคุม สั่งงาน หรือรับคำสั่งต่าง ๆ ไปทำงานต่ออย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขณะทำงาน พร้อมช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิต ช่วยลดระยะเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี และเพิ่มคุณภาพของชิ้นงานได้ เนื่องจากมีความแม่นยำ ความละเอียดสูง และสามารถทำงานในส่วนที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้

ทั้งนี้ เราได้เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการจาก IDEC ผู้ผลิตระบบอัตโนมัติและควบคุมไฟฟ้าเชิงกลต่าง ๆ จากประเทศญี่ปุ่น ในสินค้าประเภท PLC, HMI และ Software