หมวดหมู่สินค้า

Sale Engineer

Sale Engineer หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก อาทิ วางแผนการขาย ค้นหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า สร้างยอดขายตามเป้าหมายลูกค้าที่ได้รับการดูแล