ขนส่งชิ้นส่วน Compressor Housing

นำรถ AGV มาช่วยขนส่งอุปกรณ์ไปยังฝ่ายตรวจสอบสินค้า แทนการใช้พนักงาน โดยสามารถเรียกรถ AGV ให้หยุดรับงานตามจุดที่กำหนดเอาไว้ได้

AGV ขนส่งชิ้นส่วนแผงวงจร PCB

นำรถ AGV มาช่วยขนส่งชิ้นส่วนแผงวงจร PCB เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานของฝ่ายผลิต แทนการใช้พนักงาน