หมวดหมู่สินค้าหลัก

อุปกรณ์สำหรับงานในที่อับอากาศ

Confined Space

พื้นที่อับอากาศ คือ สถานที่ทำงานที่มีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบมาไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่อง เช่น บ่อ อุโมงค์ หลุม หอกลั่น ถังน้ำมัน ท่อทางเดินสายไฟ หม้อต้มสำหรับฟอกขาว ถังสีย้อมผ้า และท่อระบายน้ำ เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมี อุปกรณ์สำหรับงานในที่อับอากาศ (Confined Space) เพื่อช่วยป้องกันผู้ปฏิบัติงานให้สามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย

3M DBI Sala ผู้ผลิตอุปกรณ์สำหรับงานในที่อับอากาศ ที่ผ่านการรับรองมาตราฐานระดับสากล โดยเราได้เป็นตัวจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ พร้อมทั้งยังมีบริการติดตั้งด้วยวิศวกรมืออาชีพและให้คำปรึกษา/แนะนำทั้งก่อนการขายและหลังการขายจากผู้เชี่ยวชาญ