หมวดหมู่สินค้าหลัก

Deep Learning

Deep Learning

 

คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกที่พร้อมใช้งานสำหรับการวิเคราะห์ภาพ โดยระบบจะถูกสอนให้จดจำและรู้จักสินค้าหรือชิ้นงานที่ต้องสอบความถูกต้องว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร หลังจากนั้น Deep Learning จะทำการตรวจสอบชิ้นงานอัตโนมัติได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพบชิ้นงานที่มีลักษณะผิดปกติจะทำการแจ้งเตือนและแยกชิ้นงานนั้นออกมาทันที