หุ่นยนต์บริการอัตโนมัติ Reeman เปลี่ยนการทำงานแบบเดิม ให้สะดวก รวดเร็ว มากขึ้น

หุ่นยนต์บริการอัตโนมัติ สามารถเคลื่อนที่ได้มากกว่าหุ่นยนต์อุตสาหกรรมแบบเดิม และสามารถทำงานร่วมกับมนุษย์ได้ดีกว่า

ตอบโจทย์ทุกการขนส่งกระจายสินค้าด้วยโซลูชั่นการทำงาน จาก AIOI-SYSTEMS

AIOI-SYSTEMS บริษัทด้านการติดตั้งระบบการขนส่งกระจายสินค้าในวงการธรุกิจต่าง ๆ โดยได้มีการพัฒนาโซลูชั่นและสินค้าที่เหมาะสมที่สุด

Natural Feature Navigation Technology (ANT®) AGVs navigation works better!!

Natural Feature Navigation Technology (ANT®) AGVs navigation works better!! If there is a technology that can help make our work process more convenient, faster and more secure, it’s important! Still able to work 24 hours a day, and in this article we will introduce everyone to the cutting-edge technology Natural Feature Navigation Technology (ANT®) from […]