Search
Close this search box.

CATEGORIES

AGV ใช้ V-SLAM

สำหรับรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ หรือ รถ AGV ที่ใช้เลเซอร์นำทางอย่าง V-SLAM ช่วยทำให้สามารถระบุตำแหน่งของรถได้แม่นยำมากขึ้น พร้อมสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่ได้อย่างยืดหยุ่นตามสภาพแวดล้อมโดยรอบในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแก้ไขการเคลื่อนที่ได้ทุกครั้งผ่านซอฟต์แวร์ และยังสะดวกในการบำรุงรักษา โดยไม่ต้องใช้แถบแม่เหล็ก เส้นสี หรือแท็ก เป็นจุดสังเกตเลย

การนำ V-SLAM มาประยุกต์ใช้กับรถ AGV ช่วยทดแทนแรงงานคนได้เป็นอย่าง พร้อมช่วยลดภาระของผู้ปฏิบัติงานให้สามารถไปทำงานในส่วนอื่นได้ นอกจากนี้ยังช่วยลดต้นทุน ลดค่าบำรุงรักษา และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Quotation Request

Contact Form En