CATEGORIES

ANT® Localization+

ANT® localization+ คือระบบการกำหนดตำแหน่ง สำหรับการเคลื่อนที่ของรถ AGV ช่วยทำให้สามารถติดตามการเคลื่อนที่ของรถ AGV ได้ว่าตอนนี้กำลังเคลื่อนที่อยู่ช่วงไหนของเส้นทาง โดยใช้เทคโนโลยีการนำทางแบบ Natural Feature Navigation แทนการใช้เสาอากาศ แถบแม่เหล็ก และแท็ก ฯลฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

การกำหนดตำแหน่งของรถ
ANT® localization+ ใช้ข้อมูลเครื่องสแกนเลเซอร์และการวัดระยะทาง เพื่อกำหนดตำแหน่งรถลงในแผนที่ โดยจะอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และมีความแม่นยำ ±1 ซม. /±1°

การจำลอง LINE FOLLOWING
ANT® localization+ ถูกนำมาใช้ทดแทนเสาอากาศในการติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถ AGV อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถติดตามการเคลื่อนที่ผ่าน PLC และจัดเก็บข้อมูลผ่านโปรแกรมที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างแม่นยำ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ ANT® lite+/Software Tools:

ANT® lab

ซอฟต์แวร์การกำหนดตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่

  • ANT® lab มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ ANT® ทุกชิ้น
  • สามารถกำหนดและสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถอย่างแม่นยำ รวมถึงสร้างเส้นทางออกมาในรูปแบบของแผนที่ได้ เพื่อนำไปเก็บไว้เป็นข้อมูลในการใช้งานครั้งต่อไปได้
  • สามารถอัปเดตการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ฟรี

 

 

ข้อมูลจำเพาะ

Quotation Request