Search
Close this search box.

Category

Sale Engineer

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 1. วางแผนการขาย ค้นหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า
 2. โทรและนัดหมายลูกค้า ออกหน้างาน เพื่อสำรวจ หรือให้บริการ หรือเดโม่งาน
 3. รวบรวมข้อมูล จัดทำขอบเขตของงานนำเสนอลูกค้า
 4. สร้างยอดขายตามเป้าหมายลูกค้าที่ได้รับการดูแล
 5. จัดทำรายงานความคืบงานของงาน ตามระบบของบริษัท
 6. ติดตามงานหลังงานขาย เน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ Engineer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่รถยนต์

สถานที่ทำงาน

บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่ตั้ง 42/1 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนเสรี 4 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Post Views: 911

Sale Engineer

รายละเอียดงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

 1. วางแผนการขาย ค้นหาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า
 2. โทรและนัดหมายลูกค้า ออกหน้างาน เพื่อสำรวจ หรือให้บริการ หรือเดโม่งาน
 3. รวบรวมข้อมูล จัดทำขอบเขตของงานนำเสนอลูกค้า
 4. สร้างยอดขายตามเป้าหมายลูกค้าที่ได้รับการดูแล
 5. จัดทำรายงานความคืบงานของงาน ตามระบบของบริษัท
 6. ติดตามงานหลังงานขาย เน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย หรือ Engineer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่รถยนต์

สถานที่ทำงาน

บริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด สำนักงานใหญ่

ที่ตั้ง 42/1 ซอยพระรามเก้า 43 ถนนเสรี 4 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Post Views: 759