หมวดหมู่สินค้า

Engineering Manager

รายละเอียดงาน

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่ดูแลแผนกวิศวกรรมทั้งหมด เป็นผู้นำทีมในการทำโครงการต่าง ๆให้สำเร็จและเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมยังต้องทำงานร่วมกับวิศวกรและช่างเทคนิคคนอื่น ๆ เพื่อทำการอนุมัติการออกแบบ คำนวณต้นทุน เจรจาสัญญา และดำเนินการตามแผนอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

คุณสมบัติ 

  • วุฒิปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
  • ทำงานอย่างน้อย 5 ปีในด้านระบบอัตโนมัติจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์ด้านหุ่นยนต์, AI, แมชชีนวิชั่น และแมชชีนเลิร์นนิงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 4 ปีในการเป็นผู้นำหรือกำกับดูแลทีม
  • มีความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการทำงานทางด้านวิศวกรรม
  • มีทัศนคติดที่ดีในการทำงานและสามารถนำทีมงานให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  • มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีเยี่ยม
  • สามารถทนแรงกดดันและรับฟังความคิดเห็นได้ ทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ 
  • สามารถเดินทางไปทำงานในสถานที่ต่าง ๆ ได้สะดวก 
  • สามารถเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศได้  

สถานที่ทำงาน

ที่ตั้ง 42/1 พระราม 9 ซอย 43 ถนนเสรี 4 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 

Post Views: 46