หมวดหมู่สินค้าหลัก

Ethernet Switch

Ethernet Switch

Weidmüller ผู้ผลิตและให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศเยอรมนี เช่น อุปกรณ์ในตู้คอนโทรล, PLC, Remote I/O, Terminal Block และ Power Supply เป็นต้น โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ช่วยทำให้กระบวนการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น

โดยเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในสินค้าประเภท Ethernet Switch อุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ Ethernet โดยทำหน้าที่รับเฟรมข้อมูลจากอุปกรณ์ตัวหนึ่งและส่งไปยังพอร์ตที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Ethernet ตัวอื่น ๆ ขณะส่งเฟรมข้อมูลเหล่านี้จะรู้ตำแหน่งของอุปกรณ์ Ethernet และจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยในการตัดสินใจว่าพอร์ตใดที่จะส่งข้อมูลไปให้ ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดหรือทราฟฟิกของเครือข่ายได้ เนื่องจากข้อมูลจะถูกส่งไปยังพอร์ตที่ต้องการเท่านั้น