หมวดหมู่สินค้าหลัก

Fever Screening Thermal Camera

Fever Screening Thermal Camera

คือ กล้องตรวจวัดอุณหภูมิความร้อน หรือกล้องถ่ายภาพความร้อน เป็นเครื่องมือสำหรับใช้วัดอุณหภูมิของวัตถุ ทำงานโดยอาศัยหลักการแผ่รังสีอินฟราเรดออกจากวัตถุ โดยไม่ต้องสัมผัสวัตถุก็สามารทำการตรวจวัดหรือถ่ายภาพความร้อนได้ ซึ่งจะแสดงผลออกมาได้ 3 รูปแบบ คือ ตัวเลข สี กราฟ ทั้งนี้สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น การตรวจสอบสภาพของฉนวนความร้อน การตรอจสอบการทำงานของมอเตอร์ในขั้นตอนการผลิตด้วยกล้องก่อนส่งต่อไปยังกระบวนต่อไป การตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในขั้นตอนการแปรรูปด้วยการติดกล้องเอาไว้บนสายพานลำเลียง และการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้ปฏิบัติงานก่อนเข้าทำงาน เป็นต้น

โดยเราได้เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการจากแบรนด์ HikVision และมีสินค้าประเภท Fever Screening Thermal Camera ให้ลูกค้าได้เลือกใช้งานตามที่ต้องการหลากหลายรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ Handheld, CCTV (Dome) และ CCTV (Bullet)