หมวดหมู่สินค้า

Laser Navigator

 

การนำรถ AGV เข้ามาช่วยในการขนส่งชิ้นงาน หรือจัดเก็บวัตถุดิบที่มีจำนวนมาก ๆ นั้น อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ หากเราไม่ติดตั้งระบบเซนเซอร์ป้องกันการชน เพราะนอกจากในสถานที่ปฏิบัติงานจะมีรถ AGV วิ่งทำงานอยู่แล้วนั้น ก็ยังมีผู้ปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน ที่คอยควบคุมการทำงานของรถ AGV หรือปฏิบัติงานในส่วนที่รถ AGV ไม่สามารถเข้าไปทำงานได้

 

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการระบบเซนเซอร์ป้องกันการชนคนหรือผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยป้องกันการชนในกระบวนการทำงานของอุตสาหกรรมด้าน Automatic Warehouse ที่มีการขนถ่าย Material ในโรงงานตลอดเวลา โดยได้นำ SICK Laser Scanner เข้ามาติดตั้งไว้บริเวณด้านหน้าของรถ AGV แบบเกี่ยวลาก (Tractor) ซึ่งมีการเคลื่อนที่ตามแถบแม่เหล็ก และเมื่อผู้ปฏิบัติงานเข้ามายืนหรือเดินผ่านในรัศมีของเซนเซอร์ รถ AGV จะทำการหยุดทันที เพื่อไม่ให้ชนกับผู้ปฏิบัติงาน

 

โซลูชั่น:

  • มีระบบความปลอดภัยสำหรับสลับการทำงานอัตโนมัติ หากเกิดข้อผิดพลาด
  • สามารถสื่อสารบน EtherNet/IPTM ระหว่างเครื่องสแกนเลเซอร์และตัวควบคุมความปลอดภัยได้
  • มีฟังก์ชันซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Flexi Soft และ OutdoorScan3 ได้
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์หรือระบบเพิ่มเข้าไปในภายหลังได้
  • สามารถทำงานร่วมกับระบบเซนเซอร์อย่าง Encoder ได้

 

Our Solutions