หมวดหมู่สินค้า

LGV ลำเลียงวัตถุดิบจากคลังสินค้า ไปกระบวนการผลิต

 

รถ Laser Guidance Vehicle (LGV) เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยทำให้กระบวนการขนส่งวัตถุดิบจากคลังสินค้า ส่งไปยังกระบวนการผลิตอาหารได้รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น พร้อมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดข้อผิดพลาดได้

 

ปัญหา/ความต้องการ:

ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งวัตถุดิบให้มีความแม่นยำ ถูกต้อง และรวดเร็วทันต่อกระบวนการทำงานมากที่สุด พร้อมช่วยลดภาระการทำงานที่ไม่จำเป็นของพนักงาน เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานด้านอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

 

ซลูชั่น:

  • รถ LGV สามารถวิ่งเคลื่อนที่ตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้โดยอัตโนมัติ
  • พนักงานคลังสินค้าจะทำการจัดเตรียมวัตถุดิบ และยืนยันการจัดส่งที่ถูกต้องผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ เพื่อให้รถ LGV ขนส่งวัตถุดิบไปยังจุดหมายได้อย่างถูกต้อง

Our Solutions