Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

เคลื่อนที่แบบไร้เส้น

AGV เคลื่อนที่แบบไร้เส้น

หรือ รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติแบบไร้คนขับ ด้วยการเคลื่อนที่แบบไร้เส้น นิยมนำมาใช้งานในส่วนงานคลังสินค้า งานด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม และอื่น ๆ โดยถูกนำมาใช้ลำเลียงสินค้าหรือวัตถุดิบ เพื่อขนส่งไปยังส่วนงานอื่น ๆ ต่อไป พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาในการขนย้ายสินค้า สามารถทดแทนแรงงานคนได้ และยังสามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถ AGV ได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 

โดย เราได้เป็นผู้พัฒนาและตัวแทนจัดจำหน่ายรถ AGV และระบบนำทาง (Navigation Controller) จากแบรนด์ชั้นนำของโลกอย่าง Bluebotics และ Hikrobot ในประเภทสินค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น AGV ใช้ บาร์โค้ด, AGV ใช้ V-SLAM, AGV ใช้ Laser Navigation และ Natural Feature Navigation / Laser Navigation Kit Set