หมวดหมู่สินค้าหลัก

Machine
Vision

แมชชีนวิชั่น

Success Stories By Industry

Electrical and Electronic Industry

ตรวจสอบรอยเชื่อมตะกั่วที่ PBC

  สำหรับกระบวนการผลิตชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการตรวจสอบชิ้นงานในแต่ละส่วนให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนน

อ่านต่อ »

Food & Beverage Industry

Medical Device Manufacturing Industry

Packaging Industry

Consumer Goods Industry