หมวดหมู่สินค้าหลัก

NVR/AI NVR

NVR/AI NVR

Network Video Recorder (NVR) เครื่องบันทึกวิดีโอวงจรปิดระบบเครือข่าย มีหน้าที่บันทึกข้อมูลภาพและวิดีโอลงในแหล่งเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ NVR ยังมีหน้าที่เป็นตัวกลางในการสื่อสาร ควบคุม ระหว่างกล้องวงจรปิดแบบ IP กับผู้ใช้งานอีกด้วย โดยที่ผู้ใช้งานสามารถดูภาพจากกล้องวงจรปิดได้แบบ Real Time และดูย้อนหลังได้

ส่วน AI NVR ได้มีการนำระบบ AI เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ภาพสำหรับการบันทึกภาพวิดีโอแบบดิจิทัล ทำให้สามารถตรวจจับภาพได้แม่นยำและแจ้งเตือนแบบอัตโนมัติ โดยเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์ HikVision ผู้ผลิตและพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดชั้นนำของโลก