หมวดหมู่สินค้า

โซลูชั่นของเรา

Electrical and Electronic Industry

ขนส่งชิ้นส่วน Compressor Housing

นำรถ AGV มาช่วยขนส่งอุปกรณ์ไปยังฝ่ายตรวจสอบสินค้า แทนการใช้พนักงาน โดยสามารถเรียกรถ AGV ให้หยุดรับงานตามจุดที่กำหนดเอาไว้ได้

อ่านต่อ »
Automotive Industry

นำรถ LGV มาต่อพ่วงเข้ากับ trolley เพื่อขนส่งชิ้นงานไปยังกระบวนการผลิต

นำรถ LGV มาต่อพ่วงเข้ากับ trolley เพื่อขนส่งชิ้นงานไปยังกระบวนการผลิต  Laser Guidance Vehicle (LGV) รถที่ใช้การขับเคลื่อนแบบไร้คนขับ ช่วยทำให้กระบวนการท

อ่านต่อ »
Consumer Goods Industry

ใช้รถ AGV ขนส่งชิ้นงานไปยัง Line การผลิต

  รถ AGV สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยทำให้พนักงานสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว พร้อมทั้งนี้พนักงานสามารถกดเรียกรถ A

อ่านต่อ »
Consumer Goods Industry

ใช้ AGV ขนส่งชิ้น Mold ของเลนส์

  การนำรถ AGV เข้ามาช่วยขนส่งชิ้นงานให้แก่ฝ่ายผลิตและฝ่ายตรวจสอบสินค้า เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย รวมถึงยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นใ

อ่านต่อ »
Consumer Goods Industry

รถ AGV สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์

  การขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์จำนวนมาก ๆ ในภาคอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค Consumer Goods Industry) สำหรับฝ่ายผลิตนั้นอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้ หากเราใ

อ่านต่อ »
Electrical and Electronic Industry

ตรวจสอบรอยเชื่อมตะกั่วที่ PBC

  สำหรับกระบวนการผลิตชิ้นงานในภาคอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำเป็นต้องมีการตรวจสอบชิ้นงานในแต่ละส่วนให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นไปตามมาตรฐาน ก่อนน

อ่านต่อ »
Paper and Publishing Industry

ตรวจสอบบาร์โค้ดบนหนังสือ

  ปัญหาการอ่านรหัสบาร์โค้ดบนหนังสือที่ถูกนำมาวางบนสายพานลำเลียงในภาคอุตสาหกรรมกระดาษและหนังสือพิมพ์ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการจดจำรหัสบาร์โค้ดบ

อ่านต่อ »