Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

Personal Protective Equipment: PPE

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ขณะทำงาน เพื่อช่วยป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมการทำงาน โดยเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหลากหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ รอกนิรภัย (Self-Retracting Lifeline: SRL), ชุดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Full Body Harness), สายนิรภัยสำหรับใช้ร่วมกับชุดนิรภัยชนิดเต็มตัว (Harness Lanyard), เข็มขัดนิรภัยชนิดคาดเอว (Safety Belt), หมวกนิรภัย (Helmet) และ Tool drop ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งยังมีบริการติดตั้งจากวิศวกรมืออาชีพและบริการให้คำปรึกษาทั้งก่อนขายและหลังการขายจากผู้เชี่ยวชาญ