สายไฟ/รางกระดูกงู/โซ่

AGV

Photoelectric Sensors

โฟโต้อิเล็กทริค เซนเซอร์ (Photoelectric Sensors)

เป็นเซนเซอร์ที่ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุทั้งแบบที่มองเห็นและมองไม่เห็น มีจุดเด่นคือ ไม่ต้องสัมผัสวัตถุในการตรวจจับและมีความรวดเร็วในการทำงาน หลักการทำงานคือ การใช้งานสัญญาณแสงที่ส่องออกมาจากตัวส่ง (Emitter) สู่ตัวรับ (Receiver) หากมีวัตถุมาขวางการรับส่งสัญญาณแสงนั้น ตัวเซนเซอร์ก็จะทำการส่งสัญญาณข้อมูลเข้าสู่เครื่องจักรที่ทำงานคู่กันให้ทำการดำเนินงานตามค่าที่กำหนดเอาไว้

โดยเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของแบรนด์ชั้นนำอย่าง Panasonic และ SICK ที่ได้มีการออกแบบและพัฒนาสินค้นด้าน Photoelectric Sensors อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น Area Sensors, Array sensors, Fiber-optic sensors, Distance Sensors และ Contrast sensors เป็นต้น ซึ่งเป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล ทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าทุกชิ้นมีคุณภาพ ใช้งานได้อย่างนานและมีประสิทธิภาพ