หมวดหมู่สินค้าหลัก

Power Monitor

Power Monitor

Weidmüller ผู้ผลิตและให้บริการด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากประเทศเยอรมนี เช่น อุปกรณ์ในตู้คอนโทรล, PLC, Remote I/O, Terminal Block และ Power Supply เป็นต้น โดยในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ช่วยทำให้กระบวนการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพสูงมากยิ่งขึ้น 

โดยเราได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการในสินค้าประเภท Power Monitor เป็นฮาร์ดแวร์สำหรับนำมาใช้งานในการวัด วิเคราะห์ ตรวจสอบ และติดตามการใช้พลังงาน พร้อมกับจะแสดงผลออกมาเป็นค่าตัวเลข ช่วยทำให้เราสามารถตรวจสอบการใช้พลังงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Power Monitor ยังถือว่าเป็นฮาร์ดแวร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงและใช้งานง่ายสามารถนำมาใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย