หมวดหมู่สินค้าหลัก

ระบบส่งกำลังและควบคุมการเคลื่อนที่

Motion Control

ในการทำงานของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำเป็นที่จะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยในเรื่องของความแม่นยำ ช่วยทำให้การทำงานที่มีความซับซ้อนกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้น ดังนั้น TSUBAKI แบรนด์ผลิตสินค้าด้านระบบส่งกำลังและควบคุมการเคลื่อนที่ (Motion Control) จากประเทศญี่ปุ่น จึงได้มีการพัฒนาสินค้าและให้บริการด้านอุปกรณ์ส่งกำลังและควบคุมการเคลื่อนที่ไปยังแพลทฟอร์มการผลิตสินค้าต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ตลับลูกปืนกันกลับ (Cam Clutches), อุปกรณ์ป้องกันการโอเวอร์โหลด (Overload Protection Components) และ Power Lock เป็นต้น