หมวดหมู่สินค้าหลัก

ACT20M: The Slimmest

Extremely space-saving with a width of only 6 mm.

คุณสมบัติ

  • Easy and quick installation due to powersupply via CH20M DIN railbus
  • Easy configuration via DIP switches or FDT/DTM software
  • Extensive approvals, e.g. ATEX, IECEX, GL, DNV
  • Robust against interference
  • High packing density per channel
  • Certifications: ATEX, UL, DNV, FM

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (Catalog) > ACT20M: The Slimmest

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก