หมวดหมู่สินค้าหลัก

Teleza ZTF600 : Mokara

รถ AGV แบบเกี่ยวลาก (Tractor) รุ่น Teleza ZTF600 สามารถลอดใต้เข้าไปเกี่ยวลากรถเข็น เพื่อขนส่งวัตถุดิบหรือสินค้าไปส่งยังจุดต่าง ๆ ตามเส้นทางที่ได้กำหนดเอาไว้ตามแถบแม่เหล็ก/เส้นสี โดยสามารถนำมาทดแทนแรงงานในการขนส่งวัตถุดิบ หรือสินค้า หรือทดแทนสายพานลำเลียงได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบงานในกระบวนการผลิตให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง และช่วยประหยัดเวลาในการส่งมอบสินค้าได้อีกด้วย  

คุณสมบัติ

  • สามารถทำงานได้สูงสุด 8-12 ชม. / วัน 
  • ใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เมื่อต้องการปรับเปลี่ยนระบบการผลิต สามารถย้ายเส้นทางการวิ่งของรถ AGV ได้ 
  • สามารถบรรทุกสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีขนาดหนักได้เป็นจำนวนมาก  
  • ช่วยลดเวลาการรอคอยวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
  • ประหยัดพื้นที่ใช้สอย ช่วยลดขนาดพื้นที่จัดเก็บสินค้า หรือพื้นที่วัตถุดิบรอการผลิต 
  • รักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้า  
  • ปลอดภัย ไร้คนขับ ช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุกับพนักงาน

ข้อมูลจำเพาะ

Tractor type (ประเภทการใช้งาน) สำหรับใช้งานลากจูงจากด้านใต้

Maximum speed (ความเร็วสูงสุด) 50 m/min

Maximum Towing (น้ำหนักลากจูงสูงสุด) 600 Kg

Dimensions (ขนาดรถ) W 400 mm x L 1280 mm

Height (ความสูงรถ) 290 mm

Driving time (ชั่วโมงใช้งาน) 8-12 Hours

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก