หมวดหมู่สินค้าหลัก

AGV ใช้ Laser Navigation

สำหรับรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ หรือ รถ AGV ที่ใช้เทคโนโลยีการนำทางแบบ Laser Navigator เป็นการติดตั้งตัวสะท้อนแสงเลเซอร์เอาไว้รอบ ๆ เส้นทางที่รถ AGV จะเคลื่อนที่ไปนั่นเอง โดยที่รถ AGV จะปล่อยลำแสงเลเซอร์และรวบรวมลำแสงเลเซอร์ที่สะท้อนโดยตัวสะท้อนแสงในเวลาเดียว เพื่อกำหนดตำแหน่งและทิศทางปัจจุบันในการเคลื่อนที่ต่อไป

นอกจากเทคโนโลยี Laser Navigator จะถูกนำมาใช้กับรถ AGV แล้วนั้น ยังสามารถนำมาใช้กับรถโฟล์คลิฟอัติโนมัติ หรือ LGV Forklift (Laser Guided Vehicle) ได้อีกด้วย ช่วยทำให้การกำหนดเส้นทางในการขนย้ายหรือจัดเก็บสินค้าแบบไร้คนขับ สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ช่วยลดต้นทุน และช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก