หมวดหมู่สินค้าหลัก

ANT® Server

ANT® server คือซอฟต์แวร์การจัดการภารกิจและกลุ่มของรถ AGV ในการเคลื่อนที่ทำงาน ช่วยจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรถ AGV ให้สามารถเคลื่อนที่ตามสภาพแวดล้อมได้อย่างแม่นยำ รวมถึงควบคุมการจราจรของรถให้เคลื่อนได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถ…

  • กำหนดภารกิจของรถได้
  • ควบคุมการจราจรได้อัตโนมัติ
  • ตรวจสอบตำแหน่งการเคลื่อนที่ของรถได้แบบเรียลไทม์
  • สามารถจัดการชาร์จรถได้อัตโนมัติ
  • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ที่มีอยู่ได้ (ซอฟต์แวร์/ลิฟต์ ฯลฯ)

คุณสมบัติ

จำลองการทำงาน
           สามารถตรวจสอบและจำลองการทำงานของรถได้ โดยเราสามารถจำลองภารกิจของรถ AGV ได้ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติภารกิจจนถึงตอนจบภารกิจ พร้อมกับสามารถเลือกจำลองการทำงานของรถ AGV ได้ตั้งแต่ 1 คัน หรือจะมากกว่า 1 คันก็ได้เช่นกัน

จัดการการเคลื่อนที่ของรถได้
           ANT® server สามารถกำหนดตารางการทำงานของรถ AGV ได้ โดยสามารถเลือกหรือปรับเปลี่ยนให้การทำงานในแต่ละภารกิจให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นได้ พร้อมจัดระเบียบการจราจรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่เราสามารถติดตามการทำงานของรถ AGV ได้อย่างเรียลไทม์

เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมได้
           สามารถใช้ API ของ ANT® server เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับรถ AGV ของเราได้อย่างเหมาะสม สำหรับการเคลื่อนที่ทำงานในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ รวมถึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ เช่น ประตูอัตโนมัติ และลิฟต์ เป็นต้น

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก