หมวดหมู่สินค้าหลัก

Base option for Davit Arm / Manhole Collar

Base option for Davit Arm / Manhole Collar คือ อุปกรณ์ฐานรับ สำหรับติดตั้งเสารับจุดแขวนของ Winch/SRL มีหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined space) อาทิ Floor Mount Sleeve Davit Base, Confined Space Wall Mount Sleeve Davit Base (8518348), Confined Space Floor Mount Sleeve Davit Base (8516190) และ Confined Space Integrated Manhole Collar Davit Mast Base (8510633) เป็นต้น

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก