Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

ANT® Lite+

ANT® Lite+ คือ ซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมการจราจรและกำหนดตำแหน่งของ รถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ (AGV), รถโฟล์คลิฟอัติโนมัติ (LGV), หุ่นยนต์บริการ และหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติ (AMR) โดยเป็นโซลูชั่นการนำทางแบบ Natural Feature Navigation ที่สามารถคำนวณตำแหน่งของรถได้อย่างแม่นยำ พร้อมปรับทิศทางการเคลื่อนที่ของรถให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในปัจจุบันมากที่สุด และสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องสแกนเลเซอร์ความปลอดภัยของรถ เพื่อป้องกันไม่ให้รถเคลื่อนที่ไปชนกับกำแพง เสา หรือสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

การกำหนดตำแหน่งของรถ
ANT® lite+ ใช้ข้อมูลเครื่องสแกนเลเซอร์และการวัดระยะทาง เพื่อกำหนดตำแหน่งรถลงในแผนที่ โดยจะอ้างอิงจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และมีความแม่นยำ ±1 ซม. /±1°

การควบคุมเส้นทางของรถ
การควบคุมเส้นทางของรถนั้น อ้างอิงจากพิกัด X, Y และมุมของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยที่ ANT® lite+ จะควบคุมการเคลื่อนที่ของรถให้ขับเคลื่อนไปในเส้นทางที่กำหนดและปลอดภัย ซึ่งสามารถควบคุมได้โดยตรง หรือผ่าน PLC ของรถ

 

ซอฟต์แวร์ที่ใช้กับ ANT® lite+/Software Tools:

ANT® lab ซอฟต์แวร์การกำหนดตำแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่

  • ANT® lab มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของ ANT® ทุกชิ้น
  • สามารถกำหนดและสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ของรถอย่างแม่นยำ รวมถึงสร้างเส้นทางออกมาในรูปแบบของแผนที่ได้ เพื่อนำไปเก็บไว้เป็นข้อมูลในการใช้งานครั้งต่อไปได้
  • สามารถอัปเดตการใช้งานซอฟต์แวร์ได้ฟรี

 

ANT® server ซอฟต์แวร์การจัดการการเคลื่อนที่และภารกิจของรถ

  • สามารถนำมาใช้กับ ANT® lite+ ได้ทุกรูปแบบ
  • นำมาใช้งานร่วมกับรถ AGV ได้ทุกประเภท
  • สามารถจำลองการเคลื่อนที่, การจัดการตารางการทำงาน และการเชื่อมต่อ (WMS, ERP, ประตู, ลิฟต์) ได้
  • สามารถนำมาใช้งานร่วมกับแพลตฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้รถ AGV เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • รองรับการใช้งานหลากหลายภาษา

 

ข้อมูลจำเพาะ

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก

Contact Form