หมวดหมู่สินค้าหลัก

Cam Clutch

Cam Clutch คือ One Way Clutch มีความแม่นยําสูงชนิด Non-Backlash (ไม่มีการตีกลับ) ทําหน้าที่ส่งกําลัง Torque ระหว่าง Inner and Outer Race ในการหมุนหนึ่งทาง และจะ Overrun (หมุนอิสระ) ในทิศทางการหมุนในด้านตรงกันข้าม

คุณสมบัติ

  • มีความแม่นยำสูง
  • มีความทนทาน แข็งแรง และสามารถทนความร้อนได้
  • ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก