Search
Close this search box.

หมวดหมู่สินค้าหลัก

DataMan 470 Series

DataMan 470 Series เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบติดตั้งจาก COGNEX ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งด้านการผลิตและด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมีขั้นตอนการทำงานที่รวดเร็วและซับซ้อน ด้วยการประมวลผลแบบมัลติคอร์ (Multi-core

ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพเซนเซอร์ที่มีความละเอียดสูง รวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยเพิ่มมุมมองในการตรวจสอบบาร์โค้ดให้กว้างและชัดเจนมากขึ้น โดยจะทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพดีมากขึ้น และช่วยลดเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานได้ทุกภาคอุตสาหกรรม อาทิ 

  • อุตสาหกรรมการผลิตส่วนประกอบยานยนต์ 
  • อุตสาหกรรมการผลิตน้ำดื่ม 
  • อุตสาหกรรมด้านการขนส่ง หรือด้านโลจิสติกส์ต่าง ๆ 
  • อุตสาหกรรมด้านการคมนาคม เช่น การนำเครื่องมาช่วยจัดการสัมภาระในสนามบิน เป็นต้น

คุณสมบัติ

  • มีระบบประมวลผลแบบมัลติคอร์ (Multi-core) ที่ทำให้ขั้นตอนการทำงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
  • มีเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ HDR+ ทำให้เราได้ภาพที่คมชัดมากยิ่งขึ้น 
  • มีเซนเซอร์ความละเอียดสูงในการตรวจสอบ 
  • สามารถอ่านรหัสบาร์โค้ดได้ทั้งแบบ 1D และ 2D 
  • ติดตั้งง่าย สะดวกต่อการนำไปใช้งาน

ข้อมูลจำเพาะ

VDO พรีเซนต์สินค้า

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

ฟอร์มขอใบเสนอราคา กรุณากรอก

Contact Form